Archiv

ARCHIV

September 2015

Kirchweihparty

KIRCHWEIHPARTY

Anfahrt

Festzelt
Herrengasse 23
96479 Weitramsdorf

Kirchweihparty

Kirchweihparty
Datum
Samstag 05. September 2015
Beginn:
20:00 Uhr
Einlass:
19:30 Uhr
Ort
Festzelt / Herrengasse 23 / 96479 Weitramsdorf
Samstag 05. September 2015 20:00
Festzelt Weitramsdorf
Status: Findet statt

Beginn: 20:00 / Einlass: 19:30 / Ende: 22:00